Wie is 112Legal?


Sinds 2012 richt 112Schade zich als verhaalservice op het bijstaan van de gedupeerde in het verhalen van zijn of haar schade op de aansprakelijke tegenpartij.

In de loop der jaren is de verhaalservice uitgegroeid tot een complete dienstverlening voor het intermediair, de particuliere en/of de zakelijke klant. Specifiek voor wagenparken en leaseauto’s is sinds 2021 daar het label Lease Verhaalservice voor ingericht.

Vanaf 1 september 2022 heeft 112Schade het nieuwe label 112Legal aan het assortiment toegevoegd om als geheel zelfstandig schaderegelingskantoor op te kunnen treden voor rechtsbijstandverzekeraars en volmachtkantoren.

Door deze werkzaamheden in een separaat label onder te brengen kan 112Schade belangenverstrengeling voorkomen en conformeert zich daarbij tevens aan de regels zoals opgesteld in onder andere de Kwaliteitscode Rechtsbijstand. De werkzaamheden binnen 112Legal worden door diens opdrachtgevers periodiek en steekproefsgewijs aan deze regels getoetst. Daarmee is de kwaliteit van de dienstverlening geborgd.